Aylık yapılan güncelleme kapsamında Logo Tiger 3 yazılımımızda yapılan iyileştirmeleri ve eklenen özelliklerimizi duyurmak isteriz.

Yapılan Yenilikler

 1. Bakır için kullanılan, 619 ve 219 işlem türlerinin tevkifat oranı 7/10 olarak güncellenmiştir. (KDV1, KDV2 ve KDV9015)
 2. Genel Mizan Raporu filtre seçenekleri arasına “Mizan Ayı” filtresi eklenerek başlangıç ve bitiş ay aralığına göre rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
 3. Muhtasar Beyanname 1003B gönderilebilmesi için;
  1) Firma Tanımları/ E-Devlet/ E-Beyanname bölümüne “MUHSGK2 Kullanıcı Kodu/ Parola/ Şifre” bilgileri için giriş alanları eklenmiştir.
  2) Kullanıcı yetki ağacına Beyanname Türü olarak “Muhtasar 1003B” eklenmiştir.
 4. Satınalma , kasa ve banka fişlerinden düzenlenen Müstahsil Makbuzlarında yer alan G.V Stopaj ve Sgk Prim Kesintisi alanlarına tutarsal veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
 5. Kullanıcı işlem yetkileri Alınan ve Verilen Siparişler altına “İptal Et” ve “Geri Al” seçenekleri eklenerek, onay bilgisi “Sevkedilemez” siparişlerin İptal ve Geri Al işlemleri yetkiye bağlanmıştır.
 6. Satış Siparişleri “F9- Çoklu Sevket” işleminde “İrsaliye Başlangıç Numarası” belirleyebilmek için “Çoklu Sevket” ekranı açılması sağlanmıştır.
 7. Firma tanımlarında e-devlet / e-irsaliye sekmesine ve cari hesap kartı e-devlet sekmesine e-irsaliye etiket bilgileri alanları eklenmiştir.
 8. Satınalma Faturasında manuel fiş numarası verilip sonra e-Fatura mükellefi olan Cari Hesap seçildiğinde şablondan yeni numara verilmesi engellenmiştir.
 9. KDV Beyannamesi ‘Sonuç Hesapları’ bölümünde “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)” alanında Hesap Tanımı “Bakiye” olarak seçildiğinde oluşan XML’de tutar alanına hesabın genel bakiyesinin gelmesi sağlanmıştır.
 10. e-Defter entegratör saklama yapılması için çıkan yönlendirme uyarı mesajı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
  “XX-20XX ayına ait Yevmiye ve Büyük Defter berat dosyaları gönderim işlemi başarıyla tamamlanmış olup henüz eLogo sunucularında saklanmamıştır. Saklama işlemi yapıldığında defter dosyalarınız eLogo sunucularında 10 yıl boyunca güvenle saklanacaktır.”
 11. Kanun kapsamında araç giderlerinin kısıtlanması yönünde geliştirmeler yapılmıştır. Alınan Hizmet kartlarına “Binek Araç Giderleri” ve “Binek Araç Kiralama” seçim kutucukları eklenmiştir. Muhasebe bağlantı kodlarına “Alınan Hizmet KKEG” başlığında bağlantı kodu eklenmiştir. Satınalma Parametreleri altına ise öndeğer olarak %70 ve 5500 TL olacak şekilde “Binek Araç Gider Oranı” ve “Binek Araç Kiralama Üst Sınırı” parametreleri eklenmiştir. İlgili hizmet kartının seçimi ve parametre değerine göre gider hesaplamalarının yapılması sağlanmıştır.
 12. e-Arşiv faturalarının yazdırılması işleminde, fatura parametrelerine “e-Arşiv faturası yazdırılmasında statü kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır” seçeneği eklenerek yazdırma kontrolü sağlanmıştır.
 13. Satış Provizyon Dağıtım Fişleri filtre seçeneklerine “Satış Elemanı Kodu” filtresi eklenmiştir.
 14. Malzeme özellikleri Değer Açıklama 2 alanının karakter sayısı 200 e çıkarılmıştır.
 15. Muhasebe hesap tipine göre ters bakiye veren hesapların muhasebe hesapları ekranında renkli gösterilmesi parametreye bağlanmıştır. Bu çerçevede muhasebe parametreleri altına öndeğer evet olacak şekilde “Hesap Kartı Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Hesap Planında Renklensin : Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir.
 16. “e-Fatura Kamu” olarak seçilen Cari Hesap kartlarında “Posta Kutusu Etiketi” zorunlu “Gönderici Birim Etiketi” zorunlu olmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
 17. Çek/Senet Bordroları Çek Çıkış (Cari Hesaba) işleminde F9 menü ciro seçeneği ile açılan müşteri çekleri penceresine “Bölüm” kolonu eklenmiştir.
 18. Mikro/Transit İhracat uygulaması kapsamında , “e-Fatura Gümrük” olarak işaretli cari hesap kartlarına düzenlenecek ihracat faturalarında, sipariş ve irsaliye aktarımlarında fatura tipi kontrolü yapılmaması ve hem e-Fatura hem de e-Arşiv türünde fatura düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
 19. Sipariş, İrsaliye, Fatura Ekle/Değiştir kolonlar yetkilerine “Varyant Kodu”, “Varyant Açıklaması” ve “Varyant Açıklaması 2” alanları eklenmiştir.
 20. Banka fişlerinden eklenen ve cari hesap hareketlerinin tutulduğu tabloya yazılan hareketler muhasebeleştirildiğinde muhasebe fişi referanslarının da yazdırılması sağlanmıştır.
 21. İthalat Operasyon Fişi için oluşturulan maliyet dağıtım fişi için dağıtım tipi oran seçildiği durumda girilen dağıtım oranına istinaden satırda dağıtım tutarının gösterilmesi sağlanmıştır.
 22. Satış ve Dağıtım Parametrelerine “Navlun Dağıtım Tipi” parametresi eklenerek, İhracat Operasyon Fişi fatura parametrelerinde yer alan “Navlun Dağıtım Tipi” değerinin öndeğer olarak getirilmesi sağlanmıştır.
 23. Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura) parametre kontrolleri yapılırken, ilgili malzeme için son satınalma işlemi iade edilmiş ise dikkate alınmaması sağlanmıştır.
 24. Satış teklifleri üzerinden sözleşme oluşturulurken, kayıt numara şablonlarında sözleşme fişi için uygun şablon tanımlı değil ise teklif fişinin numarasının taşınması ve uyarı alınmadan sözleşmenin kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
 25. Satışı yapılmak istenilen sabit kıymet kaydının satış tarihine ve sonrasına ait hesaplanmış amortisman kayıtları var ise fatura kaydetme esnasında uyarı verilmesi sağlanmıştır.
 26. Sistem İşletmeni üzerinde Kullanıcı detaylarında öndeğer proje kodu seçiminin girilebileceği alan eklenmiştir. Bu alanda girilen proje kodu firma içinde tanımlıysa tüm fişlerde baskın ve öndeğer olarak gelecektir.
 27. e-İrsaliye uygulaması kapsamında, irsaliye fişi Detaylar2 bölümünde bulunan “Sevk Tarihi/Zamanı” bilgisinin F9- e-İrsaliye bilgilerinde “Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı” alanına gelmesi sağlanmıştır.
 28. Kullanıcı yetkilerindeki Genel Tanımlar bölümüne “Ticari İşlem Grupları = Ekle/ Değiştir/ İncele/ Çıkar/ Kopyala” yetkileri eklenmiştir.
 29. Sabit kıymet muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine, Sabit Kıymet Kaydı Yetki Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Proje Kodu, Sabit Kıymet Kaydı Masraf Merkezi Kodu filtreleri eklenmiştir.
 30. Cari hesap taksit hareketi ödeme işlemi ekranına “Açıklama” kolonu eklenerek ilgili ödeme fişi açıklama alanına bu bilginin gelmesi sağlanmıştır.
 31. Stok yeri tanımı ekranında kopyalama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
 32. “Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi(Silinecek)” parametresinin değerleri “Silinmeyecek, Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek), Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)” şeklinde değiştirilerek “İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır” uyarısının seçime göre gelmesi sağlanmıştır.
 33. Muhasebeleştirme filtrelerinde Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları’nda “Sıra Değeri” olarak “Malzeme Açıklaması 2” seçilebilmesi sağlanmıştır.
 34. Finans Parametreleri içerisine “Cari Hesap Açık Hesap Risk Limiti” seçeneği eklenmiştir. Bu alana girilecek tutar yeni eklenecek cari hesap kartlarında açık hesap risk limiti olarak gelecektir.
 35. e-Devlet özelliği açık olan ürünlerde kullanıcı detaylarında gelen “Ad” ve “Soyad” alanlarının e-Devlet özelliği kapalı olan ürünlerde de gelmesi sağlanmıştır.
 36. “Birim Fiyat Öndeğer” parametresi “Son Satınalma Fiyatı” olduğunda birim fiyat değeri girilmiş son fişteki değerin gelmesi sağlanmıştır.
 37. Devir işlemi sonucu gelen sipariş fişlerinin Detaylar2 sekmesine “Orijinal Sipariş Tarihi” alanı eklenmiştir.
 38. Sipariş/ İrsaliye ve Fatura satırlarında “Promosyon” olarak seçilen malzemeye ait ‘Tanımlı Fiyat’ atanması için, “Satınalma” ve “Satış ve Dağıtım” modülü parametrelerine “Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin = Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir.
  Not: Bu parametre “Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)” seçilirse promosyon satırı için “Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme” parametresi dikkate alınmayacaktır.
 39. Malzeme kartı üzerinde F9 menüsünde ‘Toplu Güncelle’ işlem filtrelerine “Kullanım Yeri=Satınalma-Satış ve Dağıtım-Malzeme Yönetimi/Evet-Hayır” seçeneği eklenmiştir.
 40. Fişlerde İşlem Dövizi Seçili ise, fişin ilgili işlem dövizi tutarı mahsup fiş satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
  Muhasebeleştirme işlemlerinde “Muhasebe Fişi Satır Açıklaması” filtresine “İşlem Döviz Tutarı” seçeneği eklenmiştir.
 41. Masraf Merkezi ve Proje Kartlarına Özel Kod 2,3,4 ve 5 alanları eklenmiştir.
 42. Aylık Mizan, Devirli Aylık Mizan, Devirli İki Tarih Arası Mizan, Genel Mizan, Genel Mizan TFRS, İki Tarih Arası Mizan, İki Tarih Arası Mizan TFRS, Muavin Defter rapor tasarımlarına A4 formatına uygun standart tasarımlar eklenmiştir. Yeni eklenen tasarımlar tablo güncelleme sonrası otomatik olarak oluşacak ve her rapor için kullanıcı rapor tasarımları arasından seçilebilecektir.
 43. Barkod Yaz tasarım ekranı standart alanlar listesine “Seri/Lot Miktarı” ve “Seri/Lot Açıklaması” alanları eklenmiştir.
 44. Fatura F7 önizleme ekranında “KDV’siz Toplam Tutar” kolonunun listelenmesi sağlanmıştır.
 45. Sipariş Fişleri ekranı F9 menüsüne “Satır Statülerini Kapandı Yap” seçeneği eklenmiştir. İlgili seçenek ile sipariş fişi içerisindeki tüm satırların statüsü kapandı durumuna getirilebilecektir.
 46. Yetki Listesi Raporu filtrelerinde bulunan “Listeleme Şekli” filtresine “Ayrı Kolonlarda” seçeneği eklenerek yetkilerin alt kırılımlar bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır.
 47. Satış Faturaları GÇB Listesi’nin fatura tarihine göre değil intaç tarihine göre alınabilmesi sağlanmıştır.
 48. Satınalma ile Satış ve Dağıtım Parametrelerine “Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü:Yapılacak / Yapılmayacak” parametresi eklenerek, Hizmet Faturalarında “Sipariş Bağlantı Kontrolü” yapılabilmesi sağlanmıştır.
 49. Sipariş fişleri içerisinde F9 menüye “Teklif Fişi Aktar” seçeneği eklenerek aynı anda birden fazla teklif fişinin siparişe aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 50. Muhtasar Beyannamesi 1003A Ekler bölümünde bulunan “İşyeri Bilgileri” kısmında ‘Veri Al’ seçeneği İle bordrodan veri aktarılabilmesi sağlanmıştır.
  (Bordro ürününde Bordro – Muhtasar Bildirimleri – Muhtasar Beyannamesi İşyeri Bilgileri raporunda “Muhtasar” filtresinde Excel veya txt seçilerek raporlanan bilgiler gelmektedir.)
 51. Satınalma Parametrelerine “İthalat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü: Yapılacak / Yapılmayacak”, Satış ve Dağıtım Parametrelerine “İhracat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü: Yapılacak / Yapılmayacak” Parametreleri Eklenerek “İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım / Satış Faturası” için “Sipariş Bağlantı Kontrolü” yapılabilmesi sağlanmıştır.
 52. Tiger 3 ürününde XML Veri Aktarımı penceresinde Kaynak Yönetimi menü başlığı olmadığı için “Çalışanlar” menü adımı “Duran Varlık Yönetimi\Ana Kayıtlar” başlığının altına eklenerek XML ile çalışan aktarımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
 53. Programda “Çalışma Sırasında Beklenmeyen Bir Hata Alındı” uyarısı alındığında “Çalışmaya Devam Et” seçeneğinin gelmemesi sağlanmıştır.
 54. Cloud Connect kullanımında e-Devlet modülüne e-İrsaliye seçeneği eklenerek geliştirmeler yapılmıştır. Start 3 ürünümüzde e-İrsaliye özelliğinin kullanılması sağlanmıştır.
 55. İhracat Operasyon Fişi içerisinde satırda girilen “Hareket Özel Kod 2” bilgisinin XML şablonunda gösterilebilmesi için “AUXIL_CODE2” alanı eklenmiştir.

Azerbaycan Maddeleri

Azerbaycan mevzuatına göre firma eklenirken öndeğer olarak oluşturulan muhasebe hesap planı güncellenmiştir.

Yapılan İyileştirmeler

 1. Firma e-İrsaliye kullanıcı ise, kullanıcı tanımlı satış irsaliyelerinin de, cari hesap e-İrsaliye carisi olmasa bile e-İrsaliye olarak düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
 2. e-Defter oluşturulmuş dönemlere ait ters kayıt fişleri ve bağlantısı olan muhasebe fişlerinin çıkarılamaması sağlanmıştır.
 3. Muhtasar beyannamesinde vergi bildirimi sekmesinde bulunan gelir vergisi muaf/istisna alanına girilen değerin BDP programında “Gelir Vergisi Muaf/İstisna” alanına yansıması sağlanmıştır.
 4. e-Beyannamelerden Form A oluşturulduğunda XML dosyasına terkin istihdam alanı eklenmemesi sağlanmıştır.
 5. Fatura ekranında fiş üzerinde F9-Muhasebeleştir ekranı açılarak vazgeç ile kapatıldığında imlecin işlem yapılan fiş üzerinde konumlanması sağlanmıştır.
 6. Sabit kıymet kaydı içerisindeki “F9 – Sağ Tuş” menüsünün açılabilmesi sağlanmıştır.
 7. e-Fatura Mükellef Kontrol yapıldığında alınan “Etiket Bilgisi Hatalı/Değişmiş” uyarısı düzeltilmiştir.
 8. Muhtasar Beyannamesinde bulunan `Versiyon` bilgisinin değiştirilerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
 9. e-İrsaliye mükellefi olan firmalarda, cari hesap kartında “e-İrsaliye Kullanıcısı” işaretli olmayan firmalardan gelen irsaliyelerin ve satınalma faturalarına istinaden oluşacak irsaliyelerin tipi “Kağıt” olarak oluşması sağlanmıştır.
 10. e-İrsaliye kapsamında yer alan firmalarda, e-Fatura/e-Arşiv olarak düzenlenen ve faturaların e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde yer alan “irsaliye yerine geçer” kutucuğu işaretlenirse ilgili fatura için kağıt tipinde irsaliye oluşması sağlanmıştır.
 11. Kullanıcının İthalat ve İhracat yetkileri olmasa da Cloud Connect uygulamasında e-Fatura ve e-Arşiv Onayla-Gönder butonlarının aktif gelmesi sağlanmıştır.
 12. Kağıt ve e-Arşiv olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyeler üzerinden sevket, faturalama, toplu sevket, toplu faturalama işlemlerinden toplu faturalama yapılırken cari hesap e-Fatura carisi olarak güncellenmiş ise düzenlenen belgenin türünün e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır. İrsaliye ve fatura içerisinde sağ tuş sipariş ve irsaliye aktarma işlemlerinde fatura türü kontrolü de kaldırılmıştır.
 13. Veri Aktarımı (XML) ile varyantlı ürün reçete aktarımında “Özellik Değeri Referansı”nın “LG_FFF_BOMVRNTFORMULA” tablosuna doğru aktarılması sağlanmıştır.
 14. Muhasebeleştirilmiş olan satış faturası üzerinden ilgili muhasebe fişi açılıp yazdırılmak istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
 15. Zamanlanmış görevler penceresinde bağlı kullanıcıların gösterildiği listede aktif kullanıcı listesini getirecek ekran açık kaldığı sürece güncellenme yapılmayarak, uyarı alınmaması sağlanmıştır.
 16. Kasa ve banka fişlerinde düzenlenmiş olan faturalar üzerinden kopyalama yapıldığında, ilgili fatura içerisinde “e-Defter belge detayı” belge türü seçeneklerinde “Fatura” seçeneği gelmesi sağlanmıştır.
 17. Malzeme izleme yöntemi Lot’lu olan ve raf ömrü girişi yapılan malzemenin son kullanma tarihinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.
 18. Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda Bilanço Tablosu’nda doğru veri getirmesi sağlanmıştır.
 19. Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işlemi ile oluşturulan faturaya değiştir ile girilip F9-Ek İndirimler seçeneği ile tüm satırlara indirim uygulandığında ilk malzeme satırı için indirim eklenmesi sağlanmıştır.
 20. Kartında İşlem Dövizi seçili olan cari hesap faturaya seçildiğinde işlem dövizine ait “Tanımlı Satış Fiyatı”nın gelmesi sağlanmıştır.
 21. Emanet malzemelerin devir işlemlerinde, iade miktarlarının dikkate alınarak yeni döneme devredilmesi sağlanmıştır.
 22. Firma bazında database kullanımı bulunan firmada devir işleminde yeni bir database gösterildiğinde alınan “L_TABLELAYS_X Kopyalamamış” uyarısı düzeltilmiştir.
 23. Birden fazla döneme sahip mali dönem bağımsız firmalarda, sipariş ve faturaların içerisinden ulaşılan maliyetler ekranında işlem yapılan döneme ait maliyetlerin gösterilmesi sağlanmıştır.
 24. Sipariş, irsaliye ve fatura formlarında satırlarda kullanılacak para birimi fiyatlandırma dövizi olduğu durumlarda dövizli birim fiyat değiştirilirse döviz kurunu günlük döviz kurlarından değil F9 menüde bulunan döviz bilgileri girişi penceresinden alması sağlanmıştır.
 25. Kamu e-Faturası olarak düzenlenen satış faturaları satırlarında CPA ve Menşei bilgileri tanımlanmamış bir hizmet kartı seçilip ilgili bilgiler doldurulup fatura kaydedildiğinde, CPA ve Menşei bilgilerinin saklanması sağlanmıştır.
 26. Kasada negatif seviye kontrolü yapıldığı durumda kasa işlemleri değiştir ile açılarak tutar değişikliği yapıldığında negatif seviye kontrolünün doğru çalışması sağlanmıştır.
 27. e-Fatura olarak düzenlenmiş ve fatura satırlarında aynı kodlu birden fazla malzeme ve promosyon satırı olan faturaların XML aktarımlarında KDV tutarının doğru aktarılması sağlanmıştır.
 28. Malzeme Satışlar Ekstresinde tasarla butonu ile eklenen tasarımların kullanıcı tanımlı raporlar alanına gelmesi sağlanmıştır.
 29. İthalat ve İhracat operasyon fişleri içerisinde dahilde işleme izin belgesi bağlantısı olduğu durumda operasyon fişleri üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinde dahilde işleme izin belgesi üzerindeki miktar ve tutar kısımlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
 30. Muhasebe bağlantı kodlarından tanımlanan Cari Hesap Muhasebe Kodlarının Satınalma ve Satış İrsaliyeleri için doğru getirilmesi sağlanmıştır.
 31. Seri/Lot ve Stok Yeri bilgilerinde F9 menüde “Birim Çevrimi” seçeneğine tıklandığında çevrim ekranının açılması sağlanmıştır.
 32. Paketleme fişine seçilen sipariş fişinde genele uygulanan bir indirim veya masraf olması durumunda masraf veya indirim kartının referansı ile aynı referansa sahip malzemenin seçilmediği halde paketleme fişine gelmesi engellenmiştir.
 33. Tahsilat Listesinde “Satış Elemanı Kodu” filtresi verildiğinde ‘Cari Hesap Fişleri’nin listelenmesi sağlanmıştır.
 34. Ödemeli sipariş oluşturulup F9- Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) işleminde ödeme tipini “DBS” seçip, banka kodu bir alt satıra kopyalanıp yapıştırılırken alınan “Verilen Koda Sahip Bir Kayıt Bulunamadı” uyarı mesajı verilmemesi sağlanmıştır.
 35. Satınalma ve satış siparişi içerisinde e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde “İrsaliye yerine geçer” onay kutucuğu işaretli olduğunda, sipariş üzerinden faturalama işlemi ile faturalama yapıldığında “İrsaliye yerine geçer” bilgisinin faturaya taşınması sağlanmıştır.
 36. Fatura kayıt sonrasında açılan Banka Havale/Eft fişinin muhasebe kodlarına ilgili cari hesapta kayıtlı muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır.
 37. Aynı kodlu kullanım dışı bir banka hesabı olduğu durumlarda eklenmiş bir kasa fişi kopyalanıp kaydedilmek istendiğinde alınan “Kullanımdaki Banka Hesapları Seçilmelidir” uyarı mesajı verilmemesi sağlanmıştır.
 38. Farklı ambarlarda bulunan aynı malzeme dolaşım fişi ile farklı ambara taşınmak istendiğinde miktarın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
 39. Alınan Hizmet Faturasında satırda türü fason olarak seçilmiş hizmet kartının referansı ile hareketi olmayan aynı referansa sahip sabit kıymet kartının silinebilmesi sağlanmıştır.
 40. Malzeme Ambar Durum Raporu’nda “Malzeme Kodu” veya “Malzeme Açıklaması” filtreleri verilerek alınan sonuçların aynı listelenmesi sağlanmıştır.
 41. Malzeme sınıfı içeren teklif fişi siparişe aktarıldığında malzeme sınıfı detay satırlarında bağlı malzeme değiştirilerek kaydedilmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
 42. Karşı sipariş oluşturma işleminden sonra oluşan karşı siparişin cari hesap bilgisi değiştirilirse veri tabanında karşı siparişe ait cari hesap bilgisinin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.
 43. Satınalma/Satış teklif fişinde e-Fatura carisi seçilip teklif fişi üzerinden sipariş fişi oluşturulduğunda e-Fatura logosu gelmesi sağlanmıştır.
 44. Kullanıcı işlem yetkilerinden “Sipariş Yetkileri” kapatıldığında malzeme kartı üzerinde F9 “Sipariş Hareketleri”ne girildiğinde siparişlerin listelenmemesi sağlanmıştır.
 45. Gelecek dönemlere ait gelir ve gider tahakkuklarına ait muhasebe bağlantı kodu tanım filtrelerinde yer alan “Proje Kodu” filtresine göre alınan ve verilen hizmet faturalarına muhasebe kodu ataması yapılması sağlanmıştır.
 46. Paket Fişleri üzerinde Yaz (Etiket) işleminde form tasarımı yapıldığında standart alanlarda bulunan “Toplam Paket Miktar Değeri”nin getirilmesi sağlanmıştır.
 47. Finans parametreleri altına öndeğeri hayır olmak üzere “Kredi Kartı Fişinde Banka Öndeğer Banka Geri Ödeme Planı Baskın Olsun=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
 48. Müşteri çek girişinde çek kartı içerisinde kullanılacak para birimi raporlama dövizi seçildiğinde döviz bilgileri ekranında “Raporlama Döviz Kuru”nun doğru görüntülenmesi sağlanmıştır.
 49. Kredi kartı fişinde cari hesap kartından öndeğer gelen “Ödeme Planı” satırdan silindiğinde, ödeme hareketleri güncellendiğinde satırdan da silinmesi sağlanmıştır.
 50. Alımlar tablosunda malzeme özel kod 5 ve cari hesap kodu filtresi verildiğinde, satınalma faturasında genele eklenen indirim ve masrafların, alımlar tablosu indirimler ve masraflar kolonlarına yansıtılması sağlanmıştır.
 51. İhraç kayıtlı satınalma faturaları üzerinden oluşturulan iade faturalarının e-Fatura / e-Arşiv gönder ekranlarında gözükmesi sağlanmıştır.
 52. Satınalma KDV muhasebe kodlarında malzeme ve hizmet için KDV muhasebe kodları tanımlandığında satınalma siparişinde hizmet satırı için tanımlanan ilgili KDV muhasebe kodunun getirilmesi sağlanmıştır.
 53. Satış Faturası kaydedilirken çıkan “Satış Faturası Kritik Olan Ürünler” uyarı ekranında “Tanımlı Satınalma Fiyatı” alanının gözükmesinin, “Alım Faturaları” yetkisine göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.
 54. e-Beyannameler, Muhtasar Beyannamesi Ekler sekmesinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” sekmesinde eklenen satırın silinebilmesi sağlanmıştır.
 55. Muhasebe fişleri çıkarma işlemi için iş akışı tanımlandığı durumda entegrasyon sonucu oluşan mahsup fişi ile ilgili görev oluşması engellenmiştir.
 56. Cloud ve connect e-Fatura gelen kutusu F9 menü seçeneği ile “Kasa İşlemleri- Satın Alma Faturasına” çevrilen faturalar kaydedildiğinde aldığı kasa işlem numarasının sıralı bir şekilde takip etmesi sağlanmıştır.
 57. Ekranlar üzerinde arayüz uyarlama yapıldıktan sonra F11 kolon gizle/göster özelliğinde yaşanan bozulmalar giderilmiştir.
 58. Muhasebe Hesapları ekranında mouse ile hareket edildiğinde sayfanın yenilenmesi sağlanmıştır.
 59. Oracle veri tabanı kullanımlarında Cari Hesap ve Malzeme Kartları ekranlarında Ctrl-F arama özelliğinin malzeme açıklaması ve cari hesap unvan alanlarına göre yapılabilmesi sağlanmıştır.
 60. “Çek/Senet Bordrosu” liste ekranında “Bankadan Portföye İade Edilen Çekler/Senetler Bordrosu” fişlerinde muhasebe kodları tanımlı olduğunda, muhasebeleştirme işleminde uyarı mesajı alınmadan muhasebeleştirmenin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kaynak: https://docs.logo.com.tr/display/T3KD/2.64+-+Mart+2020

Kategoriler: Genel

%d blogcu bunu beğendi: