Crm yazılımını daha güvenli hale getirmek ve kullanıcı dostu yapmak için durmadan çalışıyoruz. Bu güncelleştirme ile yapılan yenilikler ve iyileştirmelerden yararlanmak için CRM yazılımını güncelleştirmeyi unutmayın.

YAPILAN YENİLİKLER

 1. Teklife uygulanacak iskontonun ara toplam üzerinden değil de genel toplam üzerinden hesaplanması ve Tiger’daki net indirim özelliğinin CRM’de de uygulanması sağlanmıştır. Net indirimin uygulanabilmesi için Brüt İndirim satırının düzeltme işlemi yapılıp Net İndirime dönüştürüldükten sonra tutar ya da yüzde bilgisi girilebilir.
 2. Teklif modülünde ürün satırlarında satırdan “Ürün Ekle” tıklandığında Edit modunda açılan satırda, ilk düzenlenebilir alan olan “Ürün” kolonuna odaklanması ve bu şekilde daha hızlı ürün eklenmesi sağlanmıştır.
 3. Destek kaydı ana kayıt numarasının gösterilmesi sağlanmıştır.
 4. Demo Server’da yapılan dashboard, rapor, analiz ve KPI tasarımların, Logo CRM versiyonlarına da aktarılması sağlanmıştır.
 5. Tüm liste sayfalarında (açılır ekranlar hariç) satır başına “…” eklenmiştir. “…” tıklandığında eğer kullanıcının yetkisi varsa “Sil”, “Düzelt” (detayda düzeltme işlemi için) ve “Kopyala” işlemlerinin buradan yapılması sağlanmıştır.
 6. Liste ve detay pencerelerinde “…” altında olan “Tamam” ve “Vazgeç” butonlarının “…” dışında gösterilmesi sağlanmıştır.

YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

 1. Temel rol içerisinde destek kaydı rolü olmadığı halde temel rol yetkisine sahip kullanıcının menü ağacında destek kaydı görünmesi engellenmiştir.
 2. Satış durumundaki teklif için validasyon devreye girdiğinde teklif durumunun değişmesi ve validasyonun görünmesi sağlanmıştır.
 3. IP Santral üzerinden gelen çağrılarda telefon numarasının gösterilmesi sağlanmıştır.
 4. Mevcut bir ekstra alanın veri boyutu değiştirildiğinde veri girişindeki uyarı engellenmiştir.
 5. REST’de Destek Kaydı oluştururken aynı Ticket ID ile kayıt oluşturulması engellenmiştir. Yeni Ticket ID oluşturulması sağlanmıştır.
 6. İkinci yeni ürün kayıtlarında senkronizasyon penceresi gelmesi sağlanmıştır.
 7. Logo Tiger ERP’den Logo CRM’e şehir plaka bilgisinin Logo CRM’e tanımlanması durumunda doğru aktarılması sağlanmıştır.
 8. Kişiler ve Firmalar’da “İşlem Listeleri” sekmesi eklenmiştir.
 9. Teklif ürünler penceresinde “Tamam” butonuna tıklandığında validasyonun devreye girmesi sağlanmıştır.
 10. Lookup seçmeli değer gösteriminde kaydın içerisine girince Lookup Veri alanı bilgisinin gösterilmesi engellenmiştir.
 11. Double lookup ekstra alan tanımladıktan sonra, aynı ekrandan veri girildiğinde “Değiştiğinde Yenile” işleminin çalışması sağlanmıştır.
 12. Ekstra alana bağlı öndeğer bilgisinin çalışması sağlanmıştır.
 13. Tanımlanan teklif validasyonu devreye girdikten sonra IIS uyarısı alınması engellenmiştir.
 14. Aktivite menüsünde Dışarı Aktar işlemi yapıldığında alınan “Object Reference” uyarısı engellenmiştir.
 15. Birbirine bağlı Lookup açılır kutularda üst açılır kutu seçildiğinde, bağlı açılır kutuların ilk değerinin seçili gelmesi ve düzeltilmesi sağlanmıştır.

Kaynak: https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=47084571

Kategoriler: Duyurular

%d blogcu bunu beğendi: